k profilu
Korektnosť údajov v databázach MRK
autor Buchta Jaro - Wednesday, 16 April 2014, 09:33
 
Vážené účastníčky vzdelávania,

nie je to síce bežný jav, ale stáva sa, že sa účastníčkam počas vzdelávania podarí zmeniť priezvisko. Keď vydajom tak im gratulujem. Ale ak chcete po ukončení vzdelávania dostať platné doklady je potrebné zmenu nahlásiť pracovníčkam ktoré spracovávajú databázu prihlášok a operatívnu evidenciu. Pre bystrický región je to Petra Lužinská petra.luzinska@mpc-edu.sk a pre prešovský región Natália Ferencová natalia.ferencova@mpc-edu.sk
Pri tejto príležitosti doporučujem aj ostatným účastníkom vzdelávania aby si pre istotu skontrolovali svoje údaje na prihláškach - hlavne tie ktoré sa neskôr objavia na osvedčeniach a certifikátoch(mali sme už aj prípady, že niektorí nesprávne vypísali svoj dátum narodenia).

Prajem celej komunite účastníkov e-learningu v MRK nádherné veľkonočné sviatky.

Váš admin

jaro buchta